Biologi

Oversigt over siderne med biologisk indhold.

Økologi

Niche begrebet Niche begrebet er helt central i populationsbiologien. Her forklares det grundigt. Forskellen mellem habitat og niche ridses også op.

Succession En beskrivelse af de forskellige stadier i successionsprocessen mm.

Fysiologi

Membranpotentialet Hvordan opstår membranpotentialet og hvordan udløses aktionspotentialet?

Iltbindingskurver Om Hæmoglobin, Iltbinding og Bohreffekt

Evolution

Hvad er evolution? En kort forklaring på hvad evolution overordnet set er og ikke er.

Evolutionsmekanismerne. Fire grundlæggende mekanismer der kan ændre genhyppigheder gennemgås her

Genetisk variation Hvad giver genetisk variation?

Menneskets udvikling En længere tekst om primater og de tidligste hominider, sydaben” Australopithecinerne,  og Homo arterne H. habilis og H. erectus/H. ergaster

Darwin Online Et kort indlæg om at Darwins værker er tilgængelig online. Samt et eksempel på forskellen mellem de forskellige udgaver af “Arternes Oprindelse”.

Hudfarve – Hvorfor? En note om hvor forskellen i hudfarve kommer fra. Fokusset er på sort og hvid hudfarve.

Begreber i evolution En ordliste/ordbog over centrale begreber indenfor evolution.

Ideer til biologiundervisning

Stationsøvelser En klassiker i undervisningen! Her er nogle ideer til planlægning og gennemførsel.

Case om Sø-genopretning Et miniprojektarbejde der kan køres i forskellige udgaver

Projekt i populationsbiologi. En ide til et miniprojekt i BiA undervisningen.

Projekt Nervegifte. En ide til miniprojekter i diverse nervegifte.

Projekt – Vælg din sygdom. En ide til miniprojekter i smitsomme sygdomme mm.

Studieteknik

Artikler til BiA-eksamen En kort vejledning i at komme til bunds i artikler, i forbindelse med BiA-eksamen

Generelle tips til opgaveskrivning 20+ hurtige tips til at skrive en bedre opgave. Fix selv din opgave!

Typeord i opgaver En beskrivelse af de forskellige typeord. Hvad forventer vi, når vi skriver redegør, beskriv eller analyser

Den gode graf Et par centrale pointer når man skal repræsentere data