Psykologi

Oversigt over sider med psykologifaglig indhold.

Spejlneuroner  Hvad er det og hvilken betydning har de for vores forståelse af andre mennesker?

Caseanalyse Analysen af case-materiale er central i psykologiundervisningen. Her er en kort vejledning, til at “få hul på” arbejdet.

Psykoanalytisk teori En side med nogle centrale pointer i forhold til Freuds psykoanalytiske teori.