Månedsarkiv: august 2022

Den gode graf

Når du skal repræsentere dine date, så overvej “Den gode graf”. Den er bl.a. kendetegnet ved at den:

Har en forklarende titel
Har enheder på akserne og beskrivende tekst
Har en hensigtsmæssig skala på enhederne.
Har den afhængige variabel på y-aksen – IKKE på x-aksen. Husk på hvilken funktion du vil illustrere.
Har en signaturforklaring, hvis der er flere sæt data plottet i grafen.

Overvej om det er korrekt at forbinde punkterne med en linje – ellers undgå det!
Overvej om der skal en tendenslinje på.
Overvej om der skal gives en formel for linjen – hvad er det bedste fit? Giver bedste fit biologisk mening?
Overvej beregning af r^2 værdien. Husk at der altid er en biologisk variation – man kan ikke forvente et perfekt datasæt i biologi.

Når man skal fremlægge en graf er det samme punkter man starter med, inden man går videre. Så altså begynd med titel, akser, enheder, kurvens forløb osv.