Glade børn på tur

Jeg har lavet en liste med nogle tips til at få “glade børn på tur”. Det er ikke ligefrem raketvidenskab, men blot nogle af de ting der har virket for os. De kommer ikke i en prioritet rækkefølge og et par steder gentager jeg mig selv. Fælles for dem alle er, at jeg har brudt dem, glemt dem, overset dem og genlært dem. Kort sagt, så er det tips/metoder jeg har erfaret virker efter hensigten – at børnene er glade i naturen.

 

Start i det små

Det er vigtig at indtænke noget progression i forbindelse med turene.  Man kan ikke slæbe børnene med ud i en mørk skov  i regnvejr for at sove under et stykke plastik og spise mad af en pose – hvis ikke man har øvet det.

Afprøv distancer hjemmefra og træn op i god tid.

Afprøv måltider hjemme og på småture.

Afprøv overnatning ud fx ved at sove i telt i haven.

 

Målet – Hvad er formålet med turen

Nogle gange kan det være en fordel eksplicit at formulerer et klart formål med turen. Vi skal/Opgaven er/Dagens mission/Far og Mor vil gerne vise jer. Det lyder plat men så er det ikke bare en gårtur – der er et formål. Måske skal man ud til en sø for at fiske eller bade, måske er der et særligt udsigtspunkt, eller en lille top hvor Dannebrog skal plantes. Men der er et formål!

 

Mætte børn er glade børn

Nogle gange er der ikke langt fra katastrofe til succes. Et barn der er ikke gider er ofte bare sulte  – lavt blodsukker. Så det er en god ide at sikre sig barnet rent faktisk kan lide den mad man har med, og er blevet vænnet til at spise mærkelig ting som fx en pose frysetørret mad.

Noget af det der har virket rigtigt godt er nødder og kiks. Jeg pakker selv i passende portioner. Til at pakke portionerne købte jeg for et par år siden en vakuumpakker, den er genial til hjemmelavet snackpakker.

 

Kom og få en tår pat

Noget at det smartest jeg har gjort er at have en 2l drikkeblære i rygsækken, så børnene hurtigt kan få en slurk vand. Som en sidegevinst så betyder det også at jeg ikke skal bruge pauserne på at drikke men kan bruge tiden på alle de andre små opgaver.

Jeg har efterfølgende udvidet konceptet med 1l drikkeblærer til børnenes rygsække. En sidegevinst er at ungerne ikke har hårde drikkedunke i rygsækken, når de glider og falder – og det gør de.

 

Make him an offer he can’t refuse

Lad os at sige det rent ud: Bestikkelse – det kommer man rigtig langt med. For at komme i gang med turen kan en snackpose være et super værktøj. Det kan også være en måde at vende stemningen undervejs på. Tit og ofte er et barn er der på tværs bare sulten – uden selv at have lagt mærke til det.

Det rigtig beskidte trick er slikposer, så kan man få børnene til at gå gennem ild og vand. Men oftest er det mest hensigtsmæssigt at gemme det tunge skyts til det er virkelig nødvendig.

Hvad har virket godt: Popcorn, kiks, nøddemix, bolsjer, små slikposer, slikkepinde etc. Saftevandspulveret (energidrik) fra Orife (Friluftlageret/feltrationer) har også været gode at have med med.

 

Vand – en magisk børnemagnet

Hvis man skal i nærheden af vand, så er der et dilemma – skal man tage tørt tøj med eller skal man lade børnene lave deres egne erfaringer? Svaret er ikke lige til, men hovedreglen er at våde børn ikke må ødelægge turen og man må heller ikke gå kompromis med sikkerheden – hypotermi/generel underafkøling skal tages meget alvorligt.

“Du må gerne, men bliver du våde – så er der ingen tør tøj” – Konsekvens!

 

Varme børn er glade børn

Tag en ekstra lun trøje med til pauserne. Husk også et vindtæt lag hvis de ikke har det på. Jeg har en lun hue og en buff med, som ekstra hovedbeklædning. Vi plejer også altid at have et par tørre strømper med.

 

Kakao og kiks putter et smil på alle læber

En kop varm kakao, eller varm solbærsaft og en håndfuld kiks kan redde de fleste ture.

 

Giv dem ejerskab

Giv børnene ansvar for noget: slikmester (bærer slik, snack etc. og dele det ud ved pauser), kompasmester (kan give kursen, når man spørger), fotomester etc.

Når roller og ansvar bliver tildelt får børnene pludselig ejerskab til turen.

Giv dem en udfordring fx “Jeg har en udfordring til dig nu, du skal finde vej tilbage til bilen”.

 

Rækkefølgen kan give ro

Hvad skal børnene lave menes bilen pakkes, eller hunden får snor på. Det er ofte i de 5 min det hele går galt. Nogen gange er det de små ting der afgøre om en tur får en god start. Så tænk over den rækkefølge du gør ting i.

 

Det bliver en god dag

Det rette mindset – ting går galt, ting går i stykker, man går forkert, det regner…..men det betyder ikke noget for “det bliver en god tur”. Man vælger at det bliver en god tur – her er den voksnes italesættelse vigtig, hvis man selv går og bander og er sur, så virker det ikke overbevisende. Ord som pyt, pyt, og pyt er centrale her. Pyt med det, det skal ikke ødelægge vores tur – det bliver en god tur.

 

Lær dem noget

Stjerner, dyrespor, byg et bål, en sang. Du har deres fulde opmærksomhed der ude, hvis du udviser begejstring over noget og udnytter lejligheden til at indpode dem nogle færdigheder. Husk at det i vid udstrækning er dem er der skal erfare gennem aktivitet. Det betyder fx de skal hjælpe med at bygge bålet op og tænde det. De skal ikke bare se på – så kan de lige så godt se det på deres Ipad hjemme i stuen.

At gør – lære ved at gøre. Fortæl hvorfor vi øver det. Processen er vigtigere end målet

 

Gør det til en leg

Leg der ud, leg gemmeleg eller hvem kommer først? Hvor mange skridt? Find en flot sten.

Find et godt klatretræ og brug en halv time på det. Tag et reb med og lav en trægynge. leg Turbingo – De vil elske det! Leg!

 

Skrammer

De kære små (og store) pus falder og slår sig engang imellem. Overvej lynhurtigt om responset skal være: tør øjnene, kammerat, og lad os komme videre – som er passende imellem! Eller om førstehjælpssættet skal rulle ud? Nogle gange redder et hurtigt plaster og en slikkepind dagen. Slikkepinde er faktisk geniale i et førstehjælpssæt. Hvis ungerne hyler, tårerne triller og blodet flyder, så putter man en slikkepind i munden på barnet, og så har man arbejdsro til at tage sig af skaden. Selv hvis de er helt fra den så kan de ikke få den galt i halsen, uden man kan fiske den op igen.

 

Skal vi bare sidde og kigge?

Overvej om der skal være lejreaktiviteter, det kan være stilleaktiviteter som højlæsning eller snobrød. Eller det kan være kastespil eller spor-lege. Måske en kunstaktivitet – byg en trold?

 

Børn ser – Børn gør

Du er rollemodel. Hvis du er begejstret for himlens farvespil, en svamp eller nogle interessant spor – så bliver unger de også. Vis dem ting: Hov, har du set det! Lær dem at kigge kort og langt, oppe og nede, at komme ned på knæ i øjenhøjde med naturen…. Fortæl hvorfor du gør som du gør, hvad du synes er spændende, hyggeligt, smukt og interessant.

 

Læg din dagorden væk

Vær klar til at afvige fra planen, når øjeblikket opstå. Måske møder man det bedste klatretræ,  sjove svampe, dyrespor etc. Hvis ungerne er interesseret, hvorfor så ikke blive i øjeblikket og udforske og lege færdig inden man drager videre. Nogle gange har vi voksne også godt af bare at sidde i en skov. Gnidningerne opstår når planer og forventninger ikke harmonerer – Husk “Det bliver en god tur”.

 

Go’ tur 🙂

Genetisk variation

Uden genetisk variation, kan visse af evolutionsmekanismerne ikke fungerer. Det ligger jo i vores definition af evolution “Evolution sker når der er en ændring i genhyppigheden inden for en population”. Hvis der kun er en variant af et gen, så kan hyppigheden af det ikke ændres. Antallet kan naturligvis, men ikke fordelingen.

Der er følgende tre primære kilder til genetisk variation i en population.

  1. Mutationer. Altså pludselig ændringer i arveanlæggene (DNA). Der findes forskellige typer af mutationer, nogle har en stor effekt, andre lille eller ingen. Grundlæggende er evolutionære ændringer baseret på ophobning af mange mutationer. Sådanne mutationer er ført videre, fordi de har givet individet der bære dem egenskaber. Egenskaber der har gjort individerne bedre tilpasset.
  2. Gen flow. Dvs. flytning af gener fra en population til en anden. Det er det samme som det vi kalder migration.
  3. Sex. Kønnet formering kan introducerer nye genkombinationer i en population. Ukønnet formering er ganske vist effektivt, men introducerer ikke nye genkombinationer.

Oversat og omarbejdet fra http://evolution.berkeley.edu

Membranpotentialet

Her er en kort note om membranpotentialet og aktionspotentialet.

Membranpotenltialet
Cellers hvilemembranpotentialet er bestemt af ionernes permeabilitet og ligevægtspotentiale, primært K+ionens pga. dennes store permeabilitet, i forhold til de andre ioner. Permeabiliteten skyldes sandsynligvis primært lækkende Kalium kanaler – leak channels

Det er mulig at opretholde et, under normale omstændigheder, konstant hvilemembranpotentiale pga. Na+,K+ATPasens pumpeaktivitet. Der kommer på den måde et underskud af positive ladninger på indersiden, man kunne også sige at der kommer et overskud af positive ladninger på ydersiden. Indersiden vil derfor være negativ i forhold til ydersiden.

Som en konvention har man vedtaget at sætte ydersiden til 0 volt, og man måler så spændingsforskellen i forhold til det. Membranpotentialet kan derfor typisk måles til omkring – 70 mV.

Bliver membranpotentialet mere negativt taler man om hyperpolarisering, og omvendt hvis det bliver mindre negativt kalder man det depolarisering.

Aktionspotentialet
Nerve- og muskelceller kan exciteres. Når cellen exciteres menes det, at membranpotentialet ændres kortvarigt. Denne ændring vil typisk være det der kaldes et aktionspotentiale.

Aktionspotentialet er et ugraderet signal – det er ”All or none”. Der findes også graderede signaler der skyldes neuronets passive kabelegenskaber fx synapse potentialer, men de vil ikke blive behandlet i denne note.
Aktionspotentialet kan beskrives som at membranpotentialet kortvarigt ændres, fra at være negativt på indersiden til at være positiv, hvorefter det vender tilbage (repolariseres).

Disse potentialeændringer skyldes ændringer i permeabilitet over for Na+,K+ og Ca2+.
Aktionspotentialet starter med en åbning af Na+kanaler, der giver en lille Na+indflux og dermed en lille depolarisering af cellemembranen. Ved denne depolarisering åbnes yderlige Na+kanaler langs axonet, der er således tale om en selvforstærkende mekanisme, kaldet Hodgkins cyklus (man kan også kalde det positiv feedback). Denne type kanaler kaldes spændingsafhængige (voltage-gated). Den Na+indflux der opstår herved giver den meget hurtige initielle og maksimale depolarisering.

Der hvor cellekroppen (Soma) fortsætter ud i axonet findes et specialiseret område Axon hillock. Området er rigt på spændingsregulerede Na+-kananler og anses for vigtig i forbindelse med initiering af aktionspotentialet. Når membranpotentialet overstiger tærskelværdien i gang sættes aktionspotentialet pga. den selvforstærkende positive feedback.

Aktionpotentialet afsluttes med Na+kanalerne inaktiveres (inaktiveringstid, typisk nogle få ms), og K+kanalerne aktiveres. K+kanalerne er også spændingsafhængige, men åbner senere end Na+kanalerne. K+kanalerne forbliver åbne et lille stykke tid, faktisk så sker der en hyperpolarisering pga. deres åbningstid.

Når aktionspotentialet kun bevæger sig en vej er det fordi de Na+kanaler der lige har været aktiveret, vil være i en refraktærperiode i nogle ms. Det betyder at de ikke vil kunne aktiveres igen lige med det samme.

Refraktærperioden er typisk på 3-4 ms inden alle Na+ kanaler i et område er klar til aktion igen. Tidsrummet fra initiering af aktionspotentialet til lige efter toppen kaldes absolut refraktær periode (ARP) Her vil, selv ikke den stærkeste, stimulering give et nyt aktionspotentiale. ARP er typisk på 1-2 ms. Efter dette tidsrum begynder Na+ kanalerne at blive klar igen, og hvis en stærk nok stimuli gives kan der opstå et nyt aktionspotentiale. Stimuliet må dog være stærkere end det oprindelig påkrævede. Denne tilstand (relativ refraktær periode (RRP) fortsætter end til alle Na+ kanalerne er kommet ud af deres inaktive tilstand efter ca. 4 ms.

Refraktærperiodens molekylære baggrund er en inaktiverings-gate, således forstået at Na+ kanalen har to gate en aktiverings-gate (m-gate, lukket) og en inaktiverings-gate (h-gate, åben). Ved tilstrækkelig depolarisering åbner aktiverings-gaten og Na+ strømmer ind. Depolarisringen aktiverer også inaktiveringsgaten, men denne reagerer forsinket. Når inaktiverings-gate lukker afsluttes Na+ indstrømningen. Afslutningsvis vender kanalen tilbage til udgangstilstanden, hvor aktiverings-gaten er lukket og inaktiverings-gaten åben.

På grund af Na+gradientens vigtighed er det nødvendig, at se nærmere på  Na+,K+ATPasen, der pumper Na+ ud igen. ATPasen sidder i cellemembranen og pumper 3 Na+ ud og 2 K+  ind, under hydrolysering af en ATP. I hvilende skeletmuskler er kun ca 2-6 % af Na+,K+ATPaserne aktive for at opretholde de cellulære og ekstracellulære koncentrationer af natrium og kalium (Clausen 1986). De gradienter denne aktive transport skaber, er f.eks. vigtige for cotransport og udveksling af bl.a. H+, Cl-, Ca2+, sukker og aminosyrer.

Na+,K+ATPasen er elektrogen dvs. den bidrager, i de fleste tilfælde, med nogle mV til membranpotentialet (pga. 3 Na+ ud og 2 K+ ind).
ATPasens aktivitet påvirkes af flere hormoner f.eks. insulin og katecholaminer (adrenalin og noradrenalin). Muskelaktivitet kan også direkte påvirke pumpeaktiviteten i skeletmuskulatur (Skou 1992).

Hæmmere:

TTX: Tetrodotoxin, fra pufferfisk (Kuglefisk Tetrodon) Hæmmer specifikt voltage-gatede Na+ kanaler.

TEA: Tetraethyl ammonium. Hæmmer specifikt voltage-gatede K+ kanaler.

Ouabain: fra fx Fingerbøl (Digitalis p.). Hæmmer specifikt Na+/K+ATPasen.

Hvad mangler jeg at skrive om?
Ligevægtspotentiale og beregning af dette
Gliacellernes evne til at optage K+
De passive kabelegenskaber og længdekonstant. De passive kabelegenskaber skyldes et K+ flow gennem passive ikke excitable kanaler der selektivt lader K+ passerer (leaky channels & nongated channels).
Synapser.

Nyt layout på siden

Så døde min gamle hjemmeside…suk…og indholdet med den. Der går lige et stykke tid, før den nye side er helt oppe at køre igen. I

Den gamle side var lavet i CMsimpel, som var simpel – men på mange punkter lidt vanskelige at tumle med.  Bl.a. den grafiske side var ikke så bruger venligt.

Anyway, det er for sent at fortryde. Det gamle indhold er slettet og WP installeret. Nu er jeg i “tænkeboks” og overvejer sidens fremtidige indhold, tema, layout etc.