Velkommen > Undervisning > Nye forløb i biologi > Marsmissionen

Marsmissionen
Et ret interessant tværfaglig projekt kunne være "Mission to Mars". At lade eleverne arbejde med forskellige fagskernestof i et forsøg på at sammensætte en mission til Mars.

I biologi: Kost og fysiologi, kroppen i vægtløstilstand, motion på sprøjte, liv. etc.
I Geografi: vand, GIS, kort, tropografi etc.
I Psykologi: social psykologi, grupper, personlighed, ledelses, kommunikation.
I kemi: Brændstof, energi
I Idræt: Træningsprogrammer til rumflyvning, muskel- og kredsløbstilpasninger.

Jeg er inspireret af nedenstående "Mars-missionen i skolen", der er kopieret direkte, fra UVM/Uddannelse. Artiklen kan læses i sin helhed her: Hvad skal med på rejsen til Mars?

Mars-missionen i skolen
Marsudforskningen generelt og den bemandede Mars-mission i særdeleshed vækker stor interesse hos børn og unge. Det kan man med fordel udnytte i undervisningen i både folkeskolen og gymnasiet. NASA bruger ganske betydelige midler på udvikling af undervisningsmateriale til alle klassetrin. Dette undervisningsmateriale ligger frit tilgængeligt på internettet, og som lærer kan man henvende sig til NASA og få facitlister og materiale til undervisningsbrug tilsendt. Det er selvfølgelig på engelsk, men det må være en barriere, der er til at overkomme. Der er mange delprojekter indlejret i det store projekt, den bemandede mission til Mars er, som spænder over mange fag. Disse delprojekter kan sagtens tages op i undervisningen eller bruges som emner for elevprojekter eller temauger. Eksempler på projekter er:

  • fysik: Hvilken raketbane til Mars har a) kortest rejsetid, b) mindst brændstofforbrug? Hvordan får man rumraketter fri af jordens tyngdefelt?
  • kemi: Hvordan producerer man brændstof af de ressourcer, der er på Mars? Hvordan renser man spildevandet undervejs, så det kan genbruges?
  • biologi: Hvilke planter skal man dyrke undervejs, som har et højt næringsindhold, og som producerer meget ilt? Hvor meget vand skal man have med? Hvilke helbredsmæssige problemer er der for astronauter ved rumrejser?
  • psykologi: Hvilken effekt har de trange kår, de ekstreme forhold og afstanden til Jorden på astronauterne? Hvilke menneskelige egenskaber skal man lægge vægt på i sammensætningen af astronautteamet?
  • samfundsfag: Hvad skal der være af politisk stabilitet og internationalt samarbejde, for at projektet kan gennemføres? Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger og afkast af missionen?
Man kan på internettet finde en masse inspiration og undervisningsmateriale om rumfart, planetfysik og den bemandede Mars-mission. Jeg har bl.a. brugt:

Der er i mine øjne en masse at bruge Mars-missionen til i skolen, og der er ingen grund til ikke at gøre det! 

Det ovenstående er som sagt taget direkte fra UDDANNELSE 07/2004

Richard Dawkins om "origins of life" Kan måske også interessant, i den diskussion af hvilket liv vi muligvis kan støde på.


 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD