Velkommen > Studieteknik > Referencer og noter

Referencer og noter


Der er som sædvanlig forskel, fra fakultet til fakultet, på hvilke traditioner, eller standard, man anvender i formidlingsprocessen mht. ens noterapparat.

Der findes tre overordnede typer af noter:

  1. Direkte noter (reference-system el. Author-Date System)
  2. Fodnoter (note-systemet)
  3. Slutnoter.

Uden at være ekspert på området vil jeg sige, at typisk humanistiske fag primært anvender fodnoter. De anvendes både til forklaringen og til referencer. I naturvidenskab anvendes fodnoter typisk kun til uddybning af ord mm., og kun hvor det vil være direkte forstyrrende at skrive det i teksten. Til litteraturhenvisninger (referencer) anvendes direkte noter. Direkte noter betyder at der hvor man i teksten bruger andres viden eller data indsætter en parentes med forfatternavn og årstal på udgivelsen, samt eventuelt sidetal. Metoden kaldes også navn-år eller Author-Date System.

Det er min oplevelse at Navn-år metoden er også ved at vinde indpas i de humanistiske fag. (Fodnoter kan naturligvis også være navn-år).

Ovenstående forskel skal ikke være en undskyldning. Konklusionen er klart - Der skal udarbejdes et noteapparat/system i opgaven. Således at når I kommer med en påstand, eller viden der ikke er almindelig kendt, så laver I en note om, hvor I har fundet oplysningen.

Fremgangsmåden ved direkte reference er følgende: Efter citatet eller oplysningen skiver I f.eks. (Adams 1999, s. 22). Det betyder at, hvis jeg vil vide, hvor I har oplysningen fra, kan jeg gå ind i jeres litteraturliste, og find en publikation af Adams fra 1999 og i den slå op på side 22. Man kan også skriver ….jf. Adams (1999)…inde i en sætning.

En alternativ måde at lave noter på er slut noter. Der skriver man ved/efter oplysningen f.eks. (2). Det betyder at oplysningen stammer fra nr. 2 publikation på jeres litteraturliste, som så naturligvis er nummereret! Hovedparten af nyere naturvidenskabelig litteratur anvender dog direkte referencer.

Igen: Fodnoter anvendes typisk kun til uddybning af ord mm., og kun hvor det vil være forstyrrende at skrive det i teksten.

Direkte citater skal stå i citationstegn eller kursiv. Hvis de ikke gør det, er det at betragte som værende direkte afskrivning = Snyd. Noten skal være placeret lige efter oplysningen/citatet, og ikke efter det pågældende afsnit, eller nederst på siden.

Der skal være en litteraturliste. Den er naturligvis alfabetisk ordnet efter 1. forfatterens efternavn, og ikke efter titel. Der findes flere standarder fx APA, MLA eller Dansk standard. Personlig ligger jeg mig tæt op at APA eller DS -fremrykket årstal (som er en tilnærmelse til APA)..

Litteraturen anføres med alle relevante oplysninger F.eks: Adams, Joe (2001) - Jordbunden og dens liv, Forlaget Egebladet, 1.udg., 1.opl.

Forfatternavne skriver Efternavn, fornavn, og er der flere forfattere adskilles de af semikolon.

Er der flere end  tre forfattere på en bog eller artikel, så skiver man i den direkte reference i teksten (1. forfatternavn et al). Et al tilføjelse betyder noget i stil med "og andre". I nogle artikler kan der være mere en tyve forfattere - der skal krediteres for deres videnskabelige bidrag. Hvis man referere sådan en artikel et par gange på hver side, så vil din læser hurtig blive træt af dig, hvis du ikke anvender et al. I litteraturlisten nævnes alle forfatterne naturligvis, men altså ikke i navn-år parentesen.

Skal der være sidetal på referencen? Ja, skriv det på med det samme - for din egen skyld. Det har taget mig over 15 års studier at komme til den konklusion, at man sparer sig selv for utrolig meget tid ved at sætte sidetal på med det samme. På den måde sidder man aldrig og og tænker "hvor var det nu jeg læse det". Så kan man altid slette det i den endelige udgave, hvis man mener det ikke er hensigtsmæssig. 

Du kan klikke her hvis du vil have en uddybning af forskellige standarder til referencer.

Linket peger på følgende reference: Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 27. august 2007 på http://vip.db.dk/tutorials/referencer/default.htm


 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD