Velkommen > Studieteknik > Projektplanlægning

Projektplanlægning


Når man har prøvet projektarbejdsformen et par gang, så indser man at det er hensigtsmæssigt at have nogle styringsredskaber.

Her vil jeg derfor kort præsenterer nogle, efter min mening, væsentlige faser i projekter (naturligvis underforstået studieprojekter).

 1. At gøre sig opgaven klar! (hovedopgave og delopgaver)
 2. Skitse/disposition/storyboard
 3. Behovsanalyse
 4. Indsamling af empiri/litteratur
 5. Systematisering
 6. Læsning (evt. fordeling inden for projektgruppen)
 7. Vidensdeling
 8. Processkrivning evt. med kreative skriveformer: mindmap, hurtigskrivning, tænkeskrivning etc. (Husk at formen, stavning, nutid/datid betyder ingen ting her – skriv, skriv, skiv.)
 9. Kill your darlings!  Skær overflødige afsnit væk, så ”den røde tråd” fremstår klart
  Formidlingsskrivning – kritisk gennemlæsning mht. forståelse og korrektur.

Undermenu

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD