Velkommen > Studieteknik > Om AT

Om ATNogle pointer om AT. Temmelig ustruktureret pt. men det er ikke pointen  -  læs det og find pointen! (fedt ord - pointen...) 
 1. Ord der bruges i oplægget skal kunne forklares i bund. 
 2. Metoder, man bruger (eller påstår man bruger!) skal kunne forklares i bund.
 3. Ord som fx metode, teori, empiri, hypotese, kvantitativ/kvalitativ må ikke være fremmede for Jer.
 4. Du behøver ikke at tænke problemformulering som en tre-trins raket med redegør-diskuter-vurder. Du bør bruge synopse-modellen med et hovedspørgsmål og så et antal præciserende underspørgsmål/problemstillinger.
 5. Besvarelsen af problemstillingerne er i stikord-form, men konklusion og metoder er skrevet som sammenhængende tekst.
 6. Jeres problemstillinger skal passe til fagkombinationen. Man kan ikke besvare et historisk spørgsmål med fx bio/eng!!!!
 7. Hvem var hr. (indsæt selv person)? er ikke en problemstilling!!!
 8. "Hvilken betydning havde anvendelse af kampvogne for udfaldet af slaget ved Somme september 1916?"  Er fx heller ikke en problemstilling der kan bevares med fx bio/engelsk.
 9. "Hvorfor var Darwins teori om evolution gennem naturlig selektion kontroversiel i sin samtid"? Det er en problemformulering man kan besvare med fx Bio/eng. Men så skal man holde fokus på sagen når man laver problemstillinger og ikke lave en nr 6 som ovenfor.....
 10. I skal bruge fagets metoder og de skal bringes i spil. Medbring ekstra udskrifter og vis jeres metoder i spil - Don't tell me, show me!!!
 11. Tag gerne noget nyt med ud over det der står i jeres synopse, besvare evt. et spørgsmål til videre arbejde - Surprise me!!!
 12. Der er ikke noget der hedder en generel analysemetode PUNKTUM
 13. Få lånt den AT-håndbog og få styr på metoderne. 
 14. Brug metoder der passer til sag og fag. Vis at I forstår hvilke metoder der høre til fagene, og forklar gerne deres styrker og svagheder i forbindelse med belysning af sagen.
 15. Selv om man har læst artikler i biologi, så er kildekritik ikke fagets metoder. De metoder der så vil være naturlig at tage fat i er metoderne i artiklerne.
 16. I skal have styr på det generelle ang., naturvidenskabelige metoder fx hypotese, eksperiment, empiri, kvalitativ/kvantitativ, kontrolforsøg, blindforsøg, dobbeltblind etc.
 17. I skal indse at de svar man finde i arbejdet med problemstillingerne afhænger af de metoder man bruger. Når man sætter fokus på noget bestemt - så er der noget andet der ryger ud af fokus!
 18. Skip de laaaaaaaaaaaaaaaang bibliografier og historietimer, medmindre det er relevant for eet af fagene.
 19. Kom hurtigt til SAGENS KERNE. SAGEN skal behandles med BEGGE FAGS METODER.
 20. Følgende ord er forbudte: masse, lidt, noget, bare, ligesom, kigget på, nogle, man kan ligesom sige etc. I har ikke" kigget lidt på Darwin", I har undersøgt/analyseret/vurderet etc. I har heller ikke "lidt/noget om metoder", I vil derimod gerne forklare hvordan fagets metoder er anvendt i belysningen af jeres problemstillinger....
 21. Tænk over sammenhæng mellem SAG (Problem), FAG og METODE. 
 22. Tænk over fagenes samspil fx hvis overemnet er "Krigsgasser som teknologisk gennembrud". Hvad er det så biologi kan: fakta om krigsgasser og deres virkning på kroppen (NATURVIDENSKAB). Men hvad kan engelsk? Gennem analyse og fortolkning af tekst og billeder kan man belyse menneskers oplevelser med krigsgasser, forståelse af det enkelte menneske - soldatens oplevelser, tanker og følelser (HUMANIORA). Se fx digtet Dulce et Decorum Est af Wilfred Owen ....Hvad mon samfundsvidenskab så kan?
 23. Eksempler på engelskfaglige analyse metoder
 24. Metoder fra psykologi (den store danske)


 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD