Velkommen > Studieteknik > Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen


Her er et par tips til, hvordan jeg vil foreslå, du arbejder op til en mundtlig eksamen.

1. OVERBLIK:
Læs hele pensum i faget igennem hurtigst muligt (dvs. på højst 2 dage). Sørg for at forstå alle figure i bogen og dine noter! Du må gerne bruge bogen til hjælp. Det er ikke udenadslære endnu. Skriv alle spørgsmål ned, når der er noget, du ikke forstår, men præcisere spørgsmålene så meget som muligt.

2. DETALJER:
Læs hele pensum endnu en gang. Hver gang du har læst et afsnit i bogen, prøver du at "koge det ned" med dine egne ord. Skriv kortfattet! Som tommelfingerregel skal 5 sider i bo­gen "koges ned" til 1 A4-side. Hvis det fylder meget mere, får du ingen glæde af notaterne. Husk og­så, at det ikke er alt, som er lige vigtigt. En af dine opgaver er at vurdere, hvad der er væsentligt, og hvad der er knap så vigtigt! Der er grænser for, hvad du kan nå til eksamen. Under 2. gennem­læsning vil du i øvrigt opdage, at du selv har fundet svaret på en del af de spørgsmål du skrev ned under 1. gennemlæsning.

3. REPETITION:
Læs dine notater fra 2. gennemlæsning igennem dagen før, du skal op til eksa­men. Hvis notaterne er gode, skulle du endda kunne klare dig med notaterne i forberedelsestiden inden eksamen. Selv om det måske kunne være fristende at låne en andens notater, så virker altså ikke! Du forstår nu engang bedst dine egne formuleringer, når du er under pres!

Et par gode råd
-    Vær nogle stykker (2-4) sammen om at læse. Dels får man gjort noget ved læsningen, og dels er det en god ide at forklare ting for hinanden. Det er nemlig umuligt at forklare noget for andre, hvis man ikke selv har forstået det!
-    Arbejd efter 50/10 systemet. 50 min faglighed - 10 min fri. Aftale en form for "bøde" hvis man ligger op til useriøs snak i de 50 min hvor der skal arbejdes
-    Lad være med blot at satse på et 2-tal. Man får aldrig højere karakter, end man satser på, men deri­mod kan man godt få lavere. Sats derfor højt! Det hænder faktisk, man bliver positivt overrasket over sig selv. Jo, det gælder også for dig!
-    Sørg for at disponere eksamenslæsningen ordentligt. Ellers ender det bare med, at du skal læse 50 sider den sidste dag!
-    Vigtigt: husk at planlægge pauser i eksamenslæsningen.  Neurobiologisk er pausene vigtige for at få lagret stoffet i langtidshukommelsen. Arbejd i blokke med et hvil imellem. Spis, luk øjnene, lyt til musik (uden ord/sang) i pauserne.  Søvn, motion og sund kost er vigtig !
-    Sørg for at have orden på dine notater m.m. Du har ikke tid til at lede efter dem i forberedelsestiden inden eksamen!
-    Husk at mundtlig eksamen IKKE må være oplæsning. Du skal vise du behersker stoffet.

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD