Velkommen > Studieteknik > Lektielæsning

Lektielæsning


Husk og bruge tekniker der passer til din læringsstil. Du kan undersøge din læringsstil ved at arbejde med bl.a. Gardners test, der vil sige noget om hvilke af Gardnes syv intelligenser, som du er stærk i.


Eksempler på lektie-læsningsteknikker


Mindmaps og konceptkort

Mindmaps mm. kan være en metode til at systematisere viden, og tydelige gøre sammenhænge og afhængigheder. Men det er en teknik der kræver tilvænning.


Aktiv lektielæsning - hurtig

Læs et lille afsnit om f.eks. kulhydrater
Ha´ en blok ved din side.
Efter at have læst afsnittet holdes hånden for afsnittet, og der skrives på blokken alt det man kan huske. Det man ikke kan huske tjekkes og skrives herefter også ind. Sæt det læste i system til sidst.
Husk også at kigge på figurer og prøve at forstå dem.

Aktiv lektielæsning - grundig

Læs lektien en gang uden at tage noter (det læste vil arbejde i ”underbevidstheden” og spørgsmål kan opstå undervejs).
Læs lektien igen – notér på blok ved siden af – svar på spørgsmål
Læs lektien igen + figurer – forstå – sæt i system.

Jeg har udviklet min egen procedure:

  1. Sæt dig i den gode læsestol. Gør din hjerne og krop parat til at lære noget.
  2. Skim teksten, kik på billeder og figurer. Tænke over målet med læsningen.
  3. Hvad handler det her om? Hvad ved du i forvejen?
  4. Læs teksten igennem mens du skriver noter, tanker og spørgsmål i margen af teksten (I mine egne bøger ellers gå direkte til noter på papir, se pkt.5!!)
  5. Skrive læsenoter på papir baseret på noter i margen – husk henvisninger til sidetal
  6. Hold en pause
  7. Sæt dig op til skrivebordet, med en PC
  8. Skriv læsenoterne ind på PC, husk litt. henvisninger.

Den dovne (Minimal stil)

Gør din hjerne og krop parat. Læs lektien (det er vigtigt), mens du læser skriver du nøgleord/begreber på bagsiden af et ark. Lav god afstand. Når du er færdig, sætter du et bogmærke i bogen og lukker den. Nu køre du begreberne igennem. Hvis du kan huske meningen, gør du ikke mere ved det. Hvis du ikke kan huske meningen/sammenhængen, slår du begrebet op, og skriver en definition eller anden kommentar.

Arket du har noteret på er det du starter med at skrive noter på under modulet

Fordele: metoden er ikke særlig tidskrævende, hvilken betyder du får det gjort! Du bruger ikke tid på det du godt ved, men kun på det du ikke kan huske. Du får lært x antal begreber pr gang. Overvej lige det her, hvis du lære 10 nye begreber pr modul, og har tre moduler pr uge = 30 pr uge og 120 pr mrd!!!. 

Bonusfordel: Ved modulets start kan scores billige point fordi du kan de ti vigtige begreber til dagens modul - Se det er win-win.

Noter - som fokuseringsteknik

Jeg har oplevet at det at skrive noter under forelæsninger er med til at jeg holder fokus. Så opgaven er at skrive, skrive, skrive også selv om man ved det i forvejen. Man skal naturligvis stadige lytte, vurdere og notere. Men jeg holder fokus på det talte ord, og skriver så ned, tilføjer bemærkninger, spørgsmål og kæder til andre emner. Jeg har lavet forskellige signaturer til at markere om det er noter, spørgsmål. egne overvejelser osv.

På den måde er man optaget af noget og får ikke lige lyst til at tjekke telefonen eller surfe forbi Youtube, Facebook etc. 

Jeg vil bruge papir og blyant i undervisningens situationen. Så vil jeg, når jeg kommer hjem skrive noterne ind på min computer. Nogen vil sige "håbløs dobbelt arbejde", men det jo bare en del af læringsarbejdet. Noterne på papiret er frie og kaotiske og ved at skrive den ind får jeg overvejet sammenhænge og definitioner igen.

Tekniker der ikke virker optimalt

Overstegningstoucher der anvendes til at ”male” hvert andet ord på siden.
Understegning af nøgleord (som isoleret teknik).
Nøgleord i marginen (som isoleret teknik).
Skrive fem sider noter til fem sider lektier

Det der er vigtig er at gøre viden aktiv! At man kan huske ”en viden” og anvende den korrekt i en sammenhæng. Viden skal være i dit hoved - ikke i dine noter eller wikipidia!

Det næste trin vil være at sætte det læste ind i en forståelsesmodel eller repræsentationsformer: Skema, mindmap, konceptkort, flowchart e. lign.God læselyst

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD