Velkommen > Studieteknik > Krav til projektopgaver

Krav til projektopgaver


Her er min opskrift på biologiprojekter, som jeg skal modtage. Den er naturligvis ikke grebet ud af den blå luft, men er, om man så må sige, evidensbaseret. Nemlig udfra krav er jeg selv stødt på under mine studier.  Opskriften er altså baseret på god naturvidenskabelig sædvane.

Opgaven skrives i skrifttype ”Times New Roman”, størrelse 12, linieafstand 1½. 3 cm top- og bund margen, 2 cm højre- og venstremargen.

Der skal være en forside med alle relevante oplysninger: navn, nummer, titel, vejleder, dato osv. (Nogle gange skal man også angive antal normal sider (2400 tegn)

Forrest skal der være en indholdsfortegnelse med sidetal.

I indledningen udtrykker I en videnskabelig nysgerrighed over et problemfelt, det glider over i en problemformulering, der præciserer hvad opgaven beskæftiger sig med.

Efter problemformuleringen opstiller de delspørgsmål/Emner I må behandle for at besvarer jeres problemformulering. 

Andre typiske afsnit er begrebsafklaringer, metoder, osv. Se evt. bogen ”Den gode opgave”.

Der skal anvendes oplysninger fra videnskabelige artikler, det er ikke nok at anvende lærebogsstof. 

Der skal være grafer og billeder i rapporten. Der må gerne være andre repræsentationsformer: ligninger, mindmap, konceptskort, modeller, skemaer etc.

Noter, referencer og litteraturhenvisninger. Der anvendes direkte referencer Gå til siden specifikt om det.

Fodnoter anvendes typisk kun til uddybning af ord mm. og kun hvor det vil være forstyrrende at skrive det i teksten. 

Direkte citater skal stå i citationstegn. Hvis de ikke gør det, er det at betragte som værende direkte afskrivning = Snyd. Noten skal være placeret lige efter oplysningen/citatet, og ikke efter det pågældende afsnit, eller nederst på siden.

Afslutningsvis skal der naturligvis være en konklusion. Konklusionen peger tilbage på formål/problemformulering og sammenfatter resultaterne.

Der skal være en litteraturliste, litteraturlisten er naturligvis ordnet efter forfatternavn og ikke efter titel. Se også siden om noter og referencer

For nogle hint til en god projektplan kan du se siden om projektplanlægning


 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD