Velkommen > Studieteknik > At samarbejde

At samarbejde


En definition på ”At samarbejde” er ”fælles anstrengelser om fælles mål”. Undersøger man den definition nærmere er der tre nøgleord, som I skal bemærke: Fælles, anstrengelser og mål.

I vil opleve at skulle samarbejde i flere situationer. I klassen vil et godt samarbejde indebære, at man deltager og samarbejder for at skabe et godt klima. Et klima der i fællesskab sætter trygge ramme for læringen - med respekt for forskellig.

I gruppearbejde vil I, i særlig grad, få lejlighed at opøve jeres færdigheder i samarbejde. Ikke alle forstår, hvad der menes med ”samarbejde”, og opfatter gruppearbejde som en lejlighed til at køre på frihjul. Her er det vigtig, at I tydelig siger fra og informere læreren om problemet. Så problemet kan blive løst gennem en fælles dialog.

Det ligger mig på sinde at tydeliggøre, at det ikke er en skam at skulle hjælpes. Det kan alle komme ud for f.eks. i fb. m. sygdom eller børns sygdom. Gnidninger i klassen/gruppen opstår, når man ikke selv gør en indsats (anstrengelser). Det er ikke helt forkert og anskue det som en ”samarbejdskonto”: Det er ok at hæve på kontoen, man skal bare sætte ind på kontoen igen. Hvis man kun hæver, så ender man med et stort underskud.

For at samarbejde effektiv i gruppearbejde kan det være en ide og uddelegere funktioner i gruppen. Således at I har:

  1. En person, der er ansvarlig for det faglige niveau.
  2. En person, der er ansvarlig for den sociale dimension og søger for at alle siger noget.
  3. En person, der er indpisker. og sørger for at der er en fremdrift i arbejdet.
  4. En person, der er hovedreferent. Det er den person, der opsummere og sammenfatter.
Metoden med at give gruppemedlemmerne ansvarsområder sikre, at arbejde har en retning mod et mål.

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD