Velkommen > Psykologi > Teknologi og mennesket

Teknologi og mennesket


Tiden vi lever i er fyldt med specialister af forskellig art. Informationssystems specialister (IS-specialister) er en af de nyere som er dukket op i takt med teknologiens stigende kompleksitet. De har afgørende indflydelse på hvordan vores informationsteknologi er designet.

Langdon Winners (1997 (1) s. 294) har et eksempel fra det sydvestlige USA på teknologidesign. Her har landbrugsmedhjælpere der arbejder i marken typiske brugt et arbejdsredskab der hedder ”el cortito”. Det er en form for hakke med et kort skaft og for at bruge dette værktøj er man nød til at bukke sig ned eller ligge på knæ. 

Hvorfor det kort skaft? Grunden til det korte skaft er i store træk, at sjakbajserne kan overvåge arbejderne over et stort område, fordi dem der ikke står bukket forover eller er på knæ vil være dem der ikke arbejder. Det er en grundtanke for Langdon Winner at der i værktøjer og redskaber er indlejret et politisk budskab.

Det rejser nogle interessante spørgsmål, nemlig hvem er det som former den teknologi vi bruger, og hvem styrer udviklingen af teknologi?

(Chapman 2004, s. 61) der mener at teknologiske ændringer er tilfældig drift. Der er på den måde ikke tale om determinisme.

Et andet syn er den sociale formning af teknologi. Herunder de sociale, politiske og økonomiske konstruktioner som teknologien medfører. I forlængelse hertil viser det sig at teknologi ikke kun konstrueres gennem udvikling, men også gennem markedsføring

Når vi udvikler ny teknologi skaber vi samtidig nye muligheder for at udvikle andet og mere avanceret teknologi.

Når man diskuterer informationssamfundet er hoveddiskussionen teknologicentreret og derved forstærkende for IS specialisters position. Den position IS specialister får, gør dem ikke kun til formgiver af teknologien men også af informationssamfundet (Tiainen 2004, s.35).

Winner (1997 (1), s. 298-299) har netop det, meget spændende og opløftende synspunkt, at almindelige mennesker, og ikke kun fagfolk, kan og bør være med til at styre teknologiens udvikling. Langdon Winner begrunder dette med at teknologi er politisk, fordi det afgør mange af de spørgsmål der traditionelt har været reguleret af politiske beslutninger.

Teknologi er ikke neutral, men "forms of life".

(hmmm lidt brat afslutning, må heller skrive noget mere.)


Chapman, Anne: ”Technology as World Building”. Ethics, Place and Environment, Vol. 7, No. 1–2, 59–72, March/June 2004
Winner, Langdon: “Artifact/Ideas and Political Culture”.Artikel fra Albert H. Teich, Technology and the Future, 1997. (1)
Winner, Langdon: “Technology Today: Utopia or Dystopia” Social Research, Vol 64, No.3 (Fall 1997). (2)
Winner, Langdon: “Technologies as forms of life” I “The whale and the reactor – A Search for Limits in an Age of High Technology”, The University of Chicago Press, 1989


Undermenu

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD