Velkommen > Psykologi > Psykoanalytisk teori > Menneskets natur

Menneskets natur


Både seksual- og dødsdriften er til stede ved fødselen. Freud var faktisk ret pessimistisk mht. den menneskelige natur. Han anså os nemlig for grundlæggende uciviliseret og drevet af forbudte lyster som incest, kannibaisme og drab. Nu er den slags ikke velset i vores samfund, så en konflikt mellem samfund og individ er uundgåelig. En psykisk konflikt for individet er derfor også uundgåligt, for vi må lære at kanaliserer sådanne forbudte impulser ind i socialt acceptable aktiviteter der kan fungerer som et kompromis (Vi må sublimere dem). Selv om vi forsøger at få disse aktiviteter og kompromiser til at ligge så tæt på det oprindelige mål som samfundet tillader – så er de ikke tilfredsstillende i samme grad. Vi må derfor leve med en vis grad af ubehagelig psykisk spænding. Hvilket er prisen for at leve i et civiliseret samfund – Kulturens byrde.

På samme måde som synlig fysisk bevægelse kræver energi, så er mental aktivitet også en dynamisk proces der involverer et konstant forbrug af psykisk energi. Psykisk energi er ikke observerbart eller fysisk forankret, det skal ikke forstås som energi i bogstavelig forstand, men som en hypotetisk konstruktion – måske rettere en metafor? Selv om Freud selv mente man på et tidspunkt ville finde den bagvedliggende neurologiske kilde, så har vi ikke gjort det.

Hvert individ har en fast mængde psykisk energi, men mængden kan varierer fra individ til individ. Hvis en stor del af energien er bundet til én del af personlighed eller til en patologisk form for adfærd, så vil der være en mindre del til rådighed for andre del af personlighed eller til investering i ”sunde og fornuftige” aktiviteter. 

Den psykiske energi der er associeret med seksualdriften kaldes libido. Der er ikke et tilsvarende navn for den aggressive drift. Fordi næsten al adfærd rummer en blanding af seksualitet og aggression, så kan libido typisk referere til begge former for psykisk energi.

Libido er mental, den flyder aldrig ud af sindet, ud til omgivelser. Den binder sig til mentale repræsentationer af objekter. Objekter der kan give tilfredsstillelse af drifter.

Et lille barn vil hurtigt lære at dets mor er en vigtig person for tilfredsstillelse i forbindelse med føde, oral stimulering og fysisk kontakt. Derfor vil det udvikle et stærkt begær efter hende og tilknytte en stor mængde libido til hende i tanker, billeder og fantasier.

Libido forskydes ofte til et erstatningsobjekt fordi det oprindelige objekt ikke er tilgængeligt af den ene eller anden grund fx fysiske eller moralske grunde.

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD