Velkommen > Psykologi > Personlighedspsy. > Træk-Teorier

Træk-TeorierDer er forskellige tilgange til begrebet personlighed.  Lad os starte med kategorien træk-teorier.

Træk-teorier operere den grundtanke, at personlig består af et endelig sæt iboende karakteristika/træk der stor set er genetisk bestemt.  Da personlighed på den måde er noget nedarvet/medfødt er det ikke relevant at tale om en udvikling af personlighed.  Nogle af teorierne arbejde dog med modning af træk.

Lidt spørgefuldt, og meget ufagligt, plejer jeg at nævne, at ældre okkult middelhavs litteratur endda beskriver personlighedsændring som følge af kostændringer i forbindelse med indtagelse af frugt (kundskabens træ).

Trækteorier bruges i dag i erhvervslivet, da det er en måde at gøre personlighedsbegrebet operationel på. Teorierne kan anvendes til ”noget”. Når virksomheden har defineret hvilke egenskaber der er kritiske for at bestride jobbet, så kan testene bruges i udvælgelsesprocessen.

”The big five”testen (femfaktor-modellen) af Costa og McCrae er en af de mere anerkendte metode, i det det er en statistisk validitet. Hvorfor der så er en statistisk validitet er så et andet spørgsmål.

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD