Velkommen > Psykologi > Personlighedspsy. > Metoder

Metoder


Metoder i Personlighedspsykologi er fx.

  • Spørgeskema
  • Test
  • Dybdeanalyse ex. Kohut
  • Tekstanalyse (narrativ, dagbøger,breve)
  • Introspektion (selviagttagelse, se ind ad, beskrive egne oplevelser)
  • Interview
  • Observation
  • Eksperiment
  • Case-studie (involvere de andre metoder)

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD