Velkommen > Psykologi > Personlighedspsy. > Litteratur

LitteraturBertelsen, Thomas: ” Personlighedspsykologi”, Frydenlund, 1. udg. 3.opl. 2003.

Ewen, Robert B.:” An introduction to THEORIES OF PERSONALITY”. Third Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1988.

Hansen, Tia, Sven-Erik Holgersen og Tove Klausen: ” Kognitionspsykologi – En introduktion” Unge Pædagoger, 1998.

Larsen, Vagn, Søren Mark og  Kirsten Selchau: ” Biologi for gymnasiet – Genetik og Gen-etik”, Gyldendal, 3. udg. 1. opl.  2003

Leahey T.H.: Kap. 14: ”Years of tumoil: From behaviorism to cognitive science” ”Main Currents in Psychological Thought, Prentice Hall, NJ, 2000.

Løw, ole og Erik Svejgaard,: ”Psykologiske grundtemaer” KvaN, 2. oplag 2004. 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD