Velkommen > Psykologi > Personlighedspsy. > Kognitiv

Kognitiv

Den kognitive tilgang ser personlighed som en konsistent måde at udvælge og fortolke informationer om os selv og omverden på. Dette mønster er primært et resultat af, og nuanceres gennem, erfaring og læring.

Hansen, Holgersen og Klausen (1998, p. 78-79) sammenfatter de neuropsykologiske forklaringer på kognitiv udvikling ved at anlægge tre forskellige perspektiver til hjernens udvikling:
1) Fylogenesen, grundtrækkene i vores udvikling er nedarvet som et slags genetisk program.
2) Ontogenesen, den er ikke kun forprogrammeret men afhænger også af samspillet mellem individet og dets livsomstændigheder. 
3) Den personlige andel i vores individuelle udvikling. Vores tænkning og selvrefleksion forudsætter en indre dialog og motivation, som kan hæmmes eller fremmes men ikke skabes af  omgivelserne.

”Ved at forholde os medskabende til omgivelserne, skaber vi bogstavelig talt samtidig os selv” (Hansen, Holgersen og Klausen, 1998, p. 79).

De sociale relationer har derfor stor betydning også i den kognitive tilgang til personlighed og udfoldelsen af denne.

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD