Velkommen > Psykologi > Personlighedspsy. > Behaviorisme

BehaviorismeI et behavioristisk perspektiv er det ikke aktuelt at tale om personlighed. Konceptet eller begrebet personlighed har ingen relevans her, fordi adfærdsmønstrene opstår gennem betingning:
Stimuli --> Respons (S-->R). Kompliceret adfærd er bare et udtryk for lag på lag af S-->R. I radikal behaviorisme anses selv begrebet bevidsthed for et selvbedrag jf. udtrykket ”Mind as a Myth”.

Mennesket er ganske enkelt ”en rotte med sprog”.

Leahey (2000, p.502) taler bl.a. om behavioristernes syn på bevidsthed som et epifænomen placeret ved siden af de årsagskæder, der styrer menneskets gøren og laden (Løw og Svejgaard 2004, p.26).

I forbindelse med dannelsen af adfærdsmønstre er betydningen af sociale relationer stor, da det primært er dem, der står for betingning, forstærkning og udslukning f.eks. gennem ris og ros, opmærksomhed og ignorering.

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD