Velkommen > Psykologi > Personlighedspsy.

Personlighedspsy.


Introduktion til Personlighedspsykologi

Denne note giver et kort (og der med overfladisk) overblik over de nogle af de forskellige tilgange til personlighedspsykologi.

Nogle af de klassiske teoretikere indenfor personlighedspsykologi er: Freud, Jung, Allport/ Murray, Carl R. Rogers, Abraham H. Maslow, Rollo May og Kohut. Listen kunne/burde naturligvis være meget længere, men nu har du nogle navne at slå op – hvis du vil vide mere.

Inden du læser videre vil jeg understrege en vigtig pointe i skriftligt arbejde i psykologi:
Man skal altid lave en begrebsafklaring dvs. ”hvad mener man når man anvender en bestemt term” og hvilke teori/teoretiker man referere ud fra?

Man skal også altid overveje: Menneskesyn, tidspunkt i verdenshistorien og kulturelle forskelle i de forskellige teorier.

Personlighed er et begreb, som bruges i et forsøg på at forstå (begribe) to påfaldende ting ved menneskelig adfærd:
1) Individets adfærd er til dels forudsigelig i tid og rum. Måske kan man sige fra situation til situation.
2) Der er en diversitet i adfærd fra individ til individ.

Undermenu

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD