Velkommen > Psykologi > Eksistentialisme og stress > En undren

En undren


Vi ved, at kognitionspsykologi kan give et indblik i mekanismer i den menneskelige psyke, men der er stadig spørgsmål som er uafklaret. F.eks. er der iflg. professor i medicinsk sociologi Aron Antonovsky en anden måde at se på stress og den enkeltes ressourcer og robusthed. Han bruger "oplevelse af sammenhæng" (Sence of Coherence) som en samlende betegnelse for at opleve begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Antonovsky er af den opfattelse, at personer der har en oplevelse af sammenhæng i deres liv får nemmest ved at tackle livskriser og undgå stress.
I den kognitive opfattelse kan man sige at mening er noget der efterlader et spor i de kognitive kort og derfor vil indgå i menneskets fremtidige kognitive processer, fordi der i meningen dannes nyt erfaringsgrundlag eller konfirmeres et tidligere erfaret mønster. Man kan også sige at mening i en kognitiv forståelsesramme er en betydningstillæggelse, og at sammenhæng er om meningerne hænger sammen.
Så at finde en mening er her en noget andet form for mening end den mening eller sammenhæng som Antonovky taler om.
Mening, oplevelsen af sammenhæng eller måske rettere mening med livet er en kategori der er vigtige i eksistenspsykologi, netop derfor mener jeg der vil være relevant at undersøge problemstillingen ud fra en eksistenspsykologisk tilgang.
Stress, kan i et eksistentiel perspektiv måske ses som en følgereaktion (der er ikke tale om kausalitet) på eksistentiel angst og - skyld. Men bemærk venligst at Rollo May advarer om at bruge stress som synonym for angst, fordi stress er et for bredt begreb, og når man anvender det kan man ikke skelne mellem de bagvedliggende emotioner -man kan ikke bare sætte lighedstegn mellem dem. På trods af mine forbehold skal man i den efterfølgende gennemgang, hver gang der står angst, skyld, tab, ubalance osv. se det som noget det kan give anledning til stress.

Videre til Eksistenspsykologi

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD