Velkommen > Psykologi > Eksistentialisme og stress > 4. Mening

4. Mening


4) Mening og Meningsløshed
Som nævnt under friheden er det moderne menneske er født ind i et meningstomrum, som de selv må udfylde. Altså som Jacobsen (1998, s. 11) skriver: ”Hvorfor er jeg her? Kommer der noget bagefter? Hvad skal jeg lægge vægt på? Anstrenge mig? Leve spændende? Blive rig? Være sammen med dem, jeg holder af? Hvad lever jeg egenlig for?”.
Viktor Frankl arbejdede med den teori at mennesket grundlæggende stræber efter mening (Jacobsen 1998 s. 217). Denne stræben er jf. Frankl menneskets primære drivkraft (Jacobsen 1998, s. 20)
Hvordan en sådan eksistentiel mening skal forstås illustrer Alfried Längle (2005, s. 2) med en historie om Viktor Frankl der en dag kom hen og viste ham en tegning af en mand, der med bue og pil havde skudt en pil ind i en væg og herefter tegnede en målskive omkring stedet hvor pilen sad. Frankls kommentar til tegning var at det lige nøjagtig ikke var det der var ment med ordet mening. For mand på tegningen konstruerede en mening ud fra en arbitrær situation, han prøver i retrospekt at give en meningsløs situation et anstrøg af mening.  Frankl fortsætter med at forklarer at mening er det der giver struktur og støtte i ens liv. Eksistentiel mening er ikke arbitrær, det er ikke en konstruktion og kan ikke med overlæg ændres. Mening kan ikke bare tilknyttes eller tillægges ting. Så man kan sige at mening kan findes, men ikke opfindes.
På spørgsmålet om hvordan man finder mening citerer Alfried Längle (2005, s. 4) Viktor Frankl “it is life itself that asks questions of man.….it is not up to man to question; rather, he should recognize that he is questioned, questioned by life; he has to respond by being responsible; and he can answer to life only by answering for his life”.
Mening er jf. Alfried Längle (2005, s. 3) i en eksistens analytisk og i Viktor Frankls logoterapeutiske kontekst forstået som en korrelation mellem to ting: Situationens krav og ens selvforståelse dvs. bl.a. hvad en person tænker og føler i forbindelse med hvem personen er eller skulle være. I mening er der altså også begreber som ens holdninger og værdier.
Jacobsen (1998, s. 12) udtrykker det samme når han skriver mening er det ”som giver livet retning eller form”. Det må forstås som at bl.a. mening er det der retter mennesket mod noget på et overordnet plan.
Lykkes det ikke for et menneske at etablere denne mening, så, som Jacobsen (1998, s.11) skriver: ”truer depression og i yderste instans selvmord.

Videre til Afrundning

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD