Velkommen > Psykologi > Eksistentialisme og stress > 2. Frihed

2. Frihed


2) Frihed: ”Vi strukturerer selv vores liv, men ud af et tomrum”
Grundantagelsen er at mennesket er frit, forstået således at frihed ikke er noget man har, men noget man er. Friheden opstår på baggrund af valgmuligheder.
Man kendetegner typisk det moderne menneskes som religiøst, kulturelt og værdimæssigt frisat (Jacobsen, 1998, s. 11). Det moderne menneske har derfor i særlig grad mange valgmuligheder. Man kan sige, at det moderne menneske er født ind i et meningstomrum, som de selv må udfylde.
Bertelsen (2005, s.351.) udtrykker det således: ”Vi er altså væsner, der ikke bare har fået vores tilværelse og vores personlighed givet, men der imod har fået en tilværelsesudformning givet som opgave og projekt”.
Denne tilværelsesudformning sker jf. Bertelsen (2005, s.351) ved ”at træffe valg…..der er tale om ægte valg, der ikke er bestemt af kræfter som vi ikke er herre over. Valget og beslutningen er helt op til os selv og vores egen frie vilje”.
Tilværelsen er således åben, men valg indebærer ansvar (Jacobsen 1998, s 154). Jf. May (1966, s. 82) medfører dette at ”Individets tilstand, når det står overfor den opgave at fuldbyrde sine muligheder, er angst.”
May (1966, s.82) citerer Kierkegaard to gange i sin indkredsen af angst: ”Angest kan man sammenligne med Svimmelhed” og ”Angest er Frihedens Virkelighed som Mulighed for Muligheden”. Lettere omskrevet vil det blive til at man kan se angst som frihedens svimmelhed.
Det positive ved frihedens svimmelhed er at selve det at man har en angstoplevelse er ensbetydende med, at der findes muligheder, en ny mulighed for at være til, truet af ikke-væren.

Hvis mennesket fornægter de muligheder der ligger i at tilværelsen er åben og ikke fuldbyrder dem, som vil det medfører skyld. Denne eksistentielle skyld opstår jf. van Deurzen (1995, s.17) i erkendelsen af at vi ikke er tro mod vores fulde menneskelige potentiale. Skylden opstår ikke fordi, vi ikke opfylder andre folks standard eller love. Skylden kommer af at vi altid kan være mere åbne, blive bedre til ikke at se andre mennesker på en forvrænget måde, være mere sande mod vores potentiale og i større grad fuldbyrde vores egne muligheder.
Eksistentiel skyld er derfor uundgåelig, man kan ikke undslippe denne skyld, men man forholde sig til den og undersøge hvor der kunne være en ubalance.

Friheden er dog ikke absolut, man kan således ikke kontrollere alt det man udsættes for og man kan f.eks. ikke vælge enhver begivenhed i ens liv frit. Friheden bl.a. ligger i at man kan vælge hvordan man forholder sig til en given oplevelse.

Videre til 3. Aleneværen

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD