Velkommen > Naturvidenskab > Rapportskrivning

RapportskrivningGenerelt om Rapportskrivning

I vil typisk få brug for at skrive en rapport, fordi nogle mennesker gerne vil læse om jeres erfaringer omkring et eller andet projekt. Det kan være at I har været på lejrskole, eller på en ekskursion, og at lærere eller andre elever gerne vil vide lidt om hvad I har fundet ud af. Måske kan rapporten så hjælpe andre klasser der skal på en lignende lejrskole; måske kan den ligefrem bruges som håndbog af elever der senere skal samme sted hen.

Rapporten kan også handle om et forsøg i fysik eller biologi. På grundlag af rapporten kan I selv eller andre senere eftergøre forsøget for at se om samme resultat opnås; mange videnskabelige rapporter er af denne art.

Hvis jeres kommende arbejdsgiver sender jer til en konference eller et kursus, beder han måske om en rapport. Det kan være for at kontrollere at pengene var givet godt ud, eller det kan være for at andre ansatte kan nyde godt af jeres erfaringer.

I alle disse tilfælde er meddelelsessituationen den, at emnet er meget klart defineret og at modtagerne er nogle personer I sikkert ikke kender og som er meget kon¬tant interesseret i emnet. Det er derfor ikke jeres personlige oplevelser, men emnet der er i centrum.
Sproget skal være klart og sagligt. Humor, ironi, anekdoter osv. hører ikke hjemme i en rapport, men derfor er det naturligvis ikke nogen dyd at skrive kedeligt.

I eksemplerne nedenfor er samme undersøgelse beskrevet på tre forskellige måder:

Eksempel 1

Dyrelivet ved åens udmunding
Jørgen og Peter kørte i forvejen ned til åens udløb, men selvfølgelig punkterede jeg i Pedersker. Så måtte Else og jeg lade cyklerne stå og vade ned ad stien til de andre. Da vi kom frem havde Jørgen og Peter allerede fundet nogle dyr i vandet. Det var røde myggelarver, døgnflue¬larver og vandbænkebidere. Vandet så smadder ulækkert ud, og det undrede os ikke spor at der ikke kunne leve noget i det møgbeskidte vand.

Vurdering af eksemplet
Der er ingen tvivl om, at rapportskriverne har fået det ud af arbejdet de skulle. Men dels blander afsenderen en dagbog ind i rapporten (og den har modtagerne ikke brug for), dels meddeles resultatet i så subjektive formuleringer, at de er svære for andre at bruge til noget. Rapporten er også upræcis, vi får f.eks. ikke at vide hvilken å arbejdet er udført i.

Eksempel 2

Dyrelivet tæt ved vandet
Nu kørte vi ned til vandet, hvor vi lavede nogle opgaver. Bl.a. så vi på dyrelivet i åen, og vi fandt følgende: Røde myggelarver, døgnfluelarver og vandbænkebidere.

Vurdering af eksemplet
I og for sig er rapporten objektiv nok, men den er helt utilstrækkelig:
1. Vi får ikke at vide hvad opgaverne gik ud på
2. Vi får ikke at vide hvorfor eller hvordan dyrelivet undersøges
3. Vi får ingen konklusioner at vide

Eksempel 3

Dyrelivet i Øle å, lokalitet 4 (udløbet nær Østergård)
Arbejdet udført d. 5/8-2000

Formål
At undersøge vandkvaliteten ved at foretage følgende prøver
1. Prøver for Indikatorarter
2. Iltmåling
3. Temperaturmåling
4. Prøver for organisk indhold i vandet

Materialer
-    Den udleverede bestemmelsesnøgle
-    Stereolup
-    Diverse faglitteratur
-    Stålnet, maskestørrelse 2,  20 cm diameter med 2 m skaft
-    Kassen med udstyr til måling af vandkvalitet.

Metoder:
Prøve 1: Der blev foretaget tre skrab af ca. 2 meter pr gang. Skrabene blev foretaget  langs bunden. Herefter blev samtlige insekter blev bestemt.
Se øvelsesvejledning for metoder til prøver 2-4.

Resultater:
Prøve 1
Følgende insekter blev fundet:
-    78 Røde myggelarver
-    55 Døgnfluelarver
-    15 Vandbænkebidere

Prøve 2
5 mg O2/l

Prøve 3
14 Grader Celsius i 1 meters dybde.
(Klokken 14, Overskyet)

Prøve 4
Resultaterne er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.

Foreløbig konklusion:
Vandet forurenet i middel grad.

Vurdering af eksemplet
Vi er her en del tættere på en rimelig rapport. Der tydelig fortæller modtageren hvad arbejdet går ud på, samt hvordan arbejdet kan gentages. Hvis man ønsker at efterprøve resultaterne. Vi dog ikke at vide efter hvilken metode, at f.eks. O2 indhold er bestemt.
Der mangler en diskussion af resultaterne, hvorfor kommer de f.eks. til den konklusion de gør.


 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD