Velkommen > Naturvidenskab > Rapport skabelon

Rapport skabelon


Overskrift / titel


Navn/Klasse
Teori
En teoretisk introduktion til emnet. (kan udelades, hvis den beskrives udførligt under hypotese)
Formål
Herunder evt. hypotese
Materialer

Henvis gerne til vejledningen, hvis der ikke er afvigelser.
Være specielt opmærksom på: mærker, modeller og følsomheder

Metoder/Fremgangsmåde

Henvis gerne til vejledningen, hvis der ikke er afvigelser.
Statistiske metoder beskrives evt. som afslutning på afsnittet.
Her skal også være et underafsnit der hedder: Fejl og usikkerhed (Placeringen af dette afsnit afviger fra fag til fag).

Resultater

1.    Måleresultater: Rå resultater fra selve forsøget, f.eks. en tabel, en tegning af det iagttagne etc.
2.    Resultatbehandling, f.eks. udregning af det samlede resultat, statistik, grafer, etc.
3.    Det endelige forsøgsresultat

Diskussion

Under dette punkt diskuteres forsøgsresultaterne (både de forventede og de uventede). Dette gøres ved, at man analyserer og tolker de opnåede resultater.

Konklusion

Skal referere til formålet.

Personlige kommentarer (kan udelades)

Er ikke en del af rapporten – men kan medtages af læringsmæssige årsager.

Dato og underskrift.
Litteraturliste/Kildemateriale

Hvis der er citeret, hentet billeder eller data.

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD