Velkommen > Genetik > Template vs. kodende

Template vs. kodende


Vi har tit brug for at kunne adskille hvilke af de to DNA strenge (strands) vi taler om. De er forskellige de to strenge, den streng der transkriperes til mRNA, og efterfølgende translateres, har en kompementær sekvens til mRNA, mens den modsatte DNA streng har en basesekevens der direkte svarer til basesekvensen i mRNA.

Termerne template strand, sense strand og coding strand er ofte brugte termer til at beskrive den en af de to DNA strenge, men nomenklaturen er ganske forvirrende fordi forskellige forfattere har brugt disse termer til at beskrive begge strenge. Problemet bliver ikke mindre når termerne ”fordanskes” f.eks. skabelon-streng.

En af “skolerne” argumenter med at strengen der kopieres til mRN skal opfattes som template strand, mens en anden “skole” argumenterer med at den modsatte streng der reflektere basesekvensen i mRNA skal kaldes template strand fordi de korresponderende kodons kopieres til protein.

Men for at undgå forvirring, så er det altid en god ide at definerer termerne explicit når du bruger dem.  

Den terminologi vi vil anvende i undervisninger kan bedst defineret som beskrevet nedenfor.

  1. Termen template streng eller skabelon streng (template strand) refererer til den DNA sekvens der kopieres under syntese af mRNA. Den er altså komplementær til mRNA.
  2. Den modsatte streng, den steng hvor basesekvensen direkte korresponderer mRNA sekvensen, kaldes den kodende streng (coding strand).  Den kodende streng kaldes også mRNA-like strand fordi sekvensen korresponderer direkte til de kodons der translateres til proteiner.


Selv om RNA polymerase skal genkende sekvenser på template strengen, så er det en konvention at tegne DNA sekvenser og regulatoriske signaler på den kodende streng. Dette gør det mere simpelt at bestemme den resulterende RNA sekvens.

Nedenstående viser konceptet på et hypotetisk gen.  
Oversat og omarbejdet fra http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/topics/chroms-genes-prots/temp-strand.html

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD