Velkommen > Økologi > Succession

SuccessionSuccession er et nøglebegreb i biologi, og det beskriver, kort sagt, hvordan nogle former for udvikling sker. Der findes forskellige former for økologisk udvikling fx vegetationshistorie som er den vegetation et område har været dækket af over historie/geologisk tidsskala. Men succession er noget andet. En definition på succession er:

Definition af Succession:

Det at samfund ændrer sig, for til sidst at ende i et "Klimakssamfund". Man kan beskrive det som den måde hvor på plante- og dyresamfund afløses af andre plante- og dyresamfund. Det sker ikke pga. genetiske ændringer, men bl.a. som følge af interspecifik konkurrence.

To typer

Man skelner mellem: 


Primær succession: Her sker succession helt fra starten af, forstået på den måde at der kun finde et abiotisk miljø – f.eks. en ny ø. En eksempel kunne være en ny vulkansk ø. 


Sekundær succession: Her sker succession fra en større forstyrrelse. Her er ikke alle livsformer ødelagt – et eksempel kunne være en skovbrand.


Stadier i Succession

Tidlig: Planterne i dette stadie er typisk små med kort livscykler (enårige, R-strateger.). De har en hurtig frøsætning. Planter hjælper med til at stabiliserer miljøet. En fællesbetegnelse for planterne er pionerplanter. Der er typiske store miljøsvingninger i økosystemet.

Mellem: I dette stadie er planterne typisk flerårige, og har en langsommere frøsætning.  I skovområder er de typiske større.

Modent: Her vil planter og dyr være arter der typisk associeres med ældre modne økosystemer.

“Klimax”?


Successive ændringer

Vegetations struktur ændre sig fra udsat overflade til høje trækroner.

Der sker en ændring i artssammensætningen. Pionersamfund erstattes af klimaxsamfund. Der sker altså udskiftning af arter. Diversiteten øges. Flere habitat muligheder.

Jordbunden ændre sig fra mineraljord til en jordstruktur med horisont dannelse (Jordprofiler). Der sker en ophobning af organisk materiale samt udvaskning og forskellige kemiske processer

Sidst, men ikke mindst, sker der ændringer i vandets kredsløb, i det vegetationen forårsager ændringer i nedbørsmønsteret pga. transpiration og fordampning.


 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD