Velkommen > Økologi > Allelopati

AllelopatiBegrebet allelopati er sammensat af to græske ord: allelon (hinanden, mod hinanden og patheia (skade eller lidelse).

Der er lidt forskellige definitioner på begrebet, men "The International Allelopathy
Society" definerer det sådan her: “Any process involving secondary metabolites produced by plants, micro-organisms, viruses, and fungi that influence the growth and development of agricultural and biological systems (excluding animals), including positive and negative
effects”.

Frit oversat til dansk betyder følgende: Enhver proces der involvere sekundær metabolitter produceret af plante, mikroorganismer, vira og fugi der har indflydelse på vækst og udvikling af landbrugs- og biologiske systemer (undtagen dyr). Indflydelse indbefatter positive som negative effekter.

Sekundære metaboliter er organiske stoffer der ikke er direkte involveret i vækst, udvikling eller reproduktion.

Den definition er noget bredere end kun at tænke allelopati som planters kemiske krigsførsel mod andre planter. Nogle forskere har også anvende termen for at beskrive visse typer af plante-insekt interaktioner fx produktionen af forsvarsstoffer.

Kilde: Ecological Effects of Allelopathic Plants – a Review
NERI Technical Report, No. 315

 

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD